Penganjuran Majlis Menghafaz al-Quran Peringkat Kebangsaan Di Malaysia

Requisition in Organizing Memorization Competition to Memorizer of Quran

Authors

  • Hadfina binti Muhammad Haron Husaini UKM
  • Mohd Faizulamri Mohd Saad UKM
  • Sabri bin Mohamad UKM

Keywords:

Keperluan, majlis hafazan, Penghafaz al-Quran

Abstract

Majlis Menghafaz al-Quran Peringkat Kebangsaan merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Artikel ini membincangkan tentang sejarah penganjuran, tema, dan perkara lain yang berkaitan. Kajian berbentuk kualitatif ini menggunakan reka bentuk kajian secara analisis kandungan. Selanjutnya, data yang diperoleh ini dihuraikan secara deskriptif. Dapatan kajian mendapati bahawa penganjuran Majlis Menghafaz al-Quran peringkat Kebangsaan ini perlu diteruskan untuk kebaikan huffaz di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Published

2021-09-22

How to Cite

Hadfina binti Muhammad Haron Husaini, Mohd Faizulamri Mohd Saad, & Sabri bin Mohamad. (2021). Penganjuran Majlis Menghafaz al-Quran Peringkat Kebangsaan Di Malaysia: Requisition in Organizing Memorization Competition to Memorizer of Quran. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 8(2), 10-16. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/158