Perbezaan Kaedah Tilawah Al-Quran Secara Bersemuka Dan Tidak Bersemuka Dalam Kalangan Pelajar di Era Pandemik Covid-19 Dan Endemik

The Distinction Between Face to Face and Non Face to Face Al-Quran Reciting Methods Among Students During the Covid-19 Pandemic and Endemic

Authors

  • MOHD ZAHIR ABDUL RAHMAN LECTURER

Keywords:

pembelajaran bersemuka, pembelajaran tidak bersemuka,, pandemik COVID-19, talaqqi musyafahah maya

Abstract

Tahun 2020 telah menjadi tahun pandemik COVID-19 di seluruh pelosok dunia tidak terkecuali di Malaysia. Lantaran itu, kerajaan Malaysia telah memerintahkan pembatasan aktiviti masyarakat secara besar-besaran, termasuk aktiviti berinteraksi dalam bidang pendidikan. Sehubungan itu, kaedah pembelajaran secara tidak bersemuka mula dipraktikkan. Kajian ini bertujuan menjelaskan konsep pembelajaran tilawah al-Quran secara bersemuka dan secara tidak bersemuka. Selain itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti perbezaan antara pembelajaran tilawah al-Quran secara bersemuka dan tidak bersemuka khususnya dalam kalangan pelajar. Kajian ini menggunakan metode kajian perpustakaan dengan merujuk bahan-bahan ilmiah seperti artikel, jurnal, buku dan beberapa penulisan lain. Hasil kajian mendapati terdapat perbezaan antara pembelajaran tilawah al-Quran secara bersemuka iaitu secara bertalaqqi musyafahah dan tidak bersemuka iaitu menggunakan platform atas talian dalam kalangan pelajar. Maka, kajian ini perlulah dititikberatkan bagi memastikan kelangsungan pembelajaran berjalan dengan lancar terutamanya dalam era pandemik COVID-19.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ashraf Ismail, Ab Halim Tamuri, & Nurul Huda Hassan. (2019). Pelaksanaan amalan talaqqi dan musyafahah dalam kalangan pensyarah tahfiz al-Quran di Malaysia. Islamiyyat, 41(1).

Abd al-Salam Muqbil al-Majidi. (2000). Talaqqi al-Nabiy Alfaz al-Quran al-Karim. Muassasah al-Risalah.

Ally, M. (2008). Foundations of Educational Theory for Online Learning: Theory and Practice of Online Learning.

Admin. (2021, April 30). 3 Mitos Mengaji Online Yang Terbukti Salah. Adzan Quranic Centre. https://azdan.my/3-mitos-mengaji-online-yang-terbukti-salah/

Bakharudin, Y. (2020, April 15). Irsyad Al-Fatwa Siri Ke- 494: Bolehkah Mengaji Al-Quran Secara Atas Talian (Online) Berduaan Berlainan Jantina? https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/4436-irsyad-al-fatwa-siri-ke-494-bolehkah-mengaji-al-quran-secara-atas-talian-online-berduaan-berlainan-jantina

Embong, A.H. (2021, Februari 7). Mencari Reda Pembelajaran Al-Quran Secara Maya. https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2021/02/783812/mencari-reda-pembelajaran-al-quran-secara-maya.

Hasin, A., Alias, N., & Daud, Z. (2020). Pembelajaran Ilmu tajwid Secara Dalam Talian Di Era COVID-19: Satu Tinjauan Menurut Perspektif As-Sunnah. Proceedings of the 7th International Prophetic Conference (SWAN) 2020. FPQS, Universiti Sains Islam Malaysia, 29-30 October 2020.

Jenal, M. Z. (2017, March). Persepsi Pelajar Terhadap Penggunaan Sistem Rangkaian Media Sosial Telegram Sebagai Alat Pembelajaran Modul Matematik: Satu Tinjauan Kes Di Kolej Komuniti Kuala Langat. In eProceedings iCompEx17 Academic Paper.

Kok, K. H. (2020). Interaksi tidak bersemuka dan perintah kawalan pergerakan wabak covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(3), 202-211.

Muzamir, M.Y. (2021, Oktober 26). Manfaatkan Bacaan Pengajaran Al-Quran Dalam Norma Baharu. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/10/880409/manfaatkan-bacaan-pengajaran-al-quran-dalam-norma-baharu/

Mohd Nahi Abdullah. (2018). Amalan pengajaran tilawah al-Quran berkesan dalam kalangan guru pendidikan Islam. Tesis Sarjana (Tidak diterbitkan). Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Mohd Syakir Bin Moktar, Mohd Farid Bin Sharif (2021), Kaedah Talaqqī Musyafahah Dalam Tilawah Al-Quran, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 32(1), 153-174.

Norhisham Mohamed, Azmil Hashim, Wahyu Hidayat Abdullah, Muhammad Akramain Kamarul Zaman & Fatin Ardani Zamri. (2019). Kaedah talaqqi musyafahah dalam pengajaran al-Quran Wa al-Hafiz kurikulum dini SABK di Perak. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 4(32).

Nurul Khadijah binti Mohamad, Mohamad Redha bin Mohamad, Mohamad Saifullah bin Mohamad & Shahirah Sulaiman (2020), Kaedah Pengajian Al-Quran Secara Maya Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Covid-19, Seminar Antarabangsa Islam Dan Sains (SAIS 2020), Universiti Sains Islam Malaysia, 15-Oct-2020.

Nik Ja'far Nik Ismail (2012), Buku Qawaid Al-Tarannum: Cara Berlagu, Darul Fikir, Kuala Lumpur.

Nurul Hamimi Awang Japilan, Jahidih Saili (2021), Covid-19: Transformasi Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (Pdpr) Amali Solat, Tilawah Al-Quran Dan Hafazan Al-Quran Menggunakan Inovasi Pathplus, Seminar Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan (SPIP2021), Mac 2021.

Rabeah Ghazali & Sabri Mohamad. (2019). Amalan talaqqi dan musyafahah dalam kalangan guru pendidikan Islam SJKC. At-Tahkim, 9(18).

Rani, N.A.A (2020, Julai 26). Kaedah Mudah Belajar Al-Quran, Mahir Dalam Masa Singkat. Harian Metro. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2021/07/734892/kaedah-mudah-belajar-al-quran-mahir-dalam-masa-singkat

Siti Azura Binti Abu Hassan, Suzana Binti Zainol Abidin & Zulkarnain Binti Hassan (2021), Keberkesanan Pembelajaran Dan Pengajaran Dalam Talian (EPembelajaran) Terhadap Pembelajaran Pelajar Di Kolej Komuniti Hulu Langat, International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 10(2), 1-14.

Published

2022-11-29

How to Cite

ABDUL RAHMAN, M. Z. (2022). Perbezaan Kaedah Tilawah Al-Quran Secara Bersemuka Dan Tidak Bersemuka Dalam Kalangan Pelajar di Era Pandemik Covid-19 Dan Endemik: The Distinction Between Face to Face and Non Face to Face Al-Quran Reciting Methods Among Students During the Covid-19 Pandemic and Endemic. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 9(2), 86-94. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/223