Manifestasi Islam Dalam Filem “Gubra” Arahan Yasmin Ahmad: Satu Analisa Menurut Kerangka Taklif.

The Manifestations Of Islam In “Gubra” By Yasmin Ahmad: An Analysis Using The Framework of Taklif

Authors

  • Nurul Atira Tonya Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
  • Zulkifli Mohammad Profesor Madya, Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
  • Mohd. Zariat Abdul Rani Profesor Madya, Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia

Keywords:

Filem, Gubra, Yasmin Ahmad, Islam, Taklif

Abstract

Artikel ini bertitik tolak daripada ulasan-ulasan yang pada asasnya cenderung mengaitkan filem “Gubra” (2006) arahan Yasmin Ahmad dengan agama Islam. Ulasan-ulasan ini seterusnya memperlihatkan dua pendirian yang berbeza. Pertama, pendirian yang mengakui mesej berkaitan agama Islam dalam “Gubra” ini sejajar dengan agama Islam. Kedua, pendirian yang beranggapan bahawa mesej berkaitan agama Islam dalam “Gubra” bertentangan dengan ajaran Islam. Berasaskan permasalahan ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis manifestasi-manifestasi berkaitan agama Islam dalam filem “Gubra” arahan Yasmin Ahmad, dan seterusnya menilai manifestasi-manifestasi itu berdasarkan kerangka Taklif. Bagi mencapai tujuan ini, artikel ini menerapkan konsep Taklif sebagai kerangka analisis. Taklif merujuk kepada hubungan kebertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. Dengan itu, kehidupan manusia di muka bumi sentiasa terikat kepada tanggungjawab untuk beribadah kepada Allah SWT. Penerapan kerangka Taklif sebagai kerangka analisis mendapati bahawa manifestasi-manifestasi berkaitan agama Islam dalam filem “Gubra” adalah tidak seiring dengan Islam.

ABSTRACT

This article stems from the reviews that generally incline to associate “Gubra”; a film directed by Yasmin Ahmad with Islam. These reviews show two different stances. First, stand which agree the message of Islam in “Gubra” is inline with Islam. Second, stand which state the message of Islam in “Gubra” is opposing the teaching of Islam. Based on this contradiction,  this article aims to analyse the manifestations related to religion of Islam in film of “Gubra”by Yasmin Ahmad, then to assess these manifestations according to the framework of Taklif. To achieve these, this article apply the concept of Taklif as analytical framework. Taklif refers to the relationship of human accountability to Allah SWT. Therefore, human life on earth are bound with accountability to worship Allah SWT. The application of Taklif  as analytical framework show that the manifestations of Islam in “Gubra” are not side by side to the religion.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’an Darul Iman. (2013). Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman.

Al-Attas S.M.N. (1976). Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

Amir Muhammad. (2009). Yasmin Ahmad’s Films. Petaling Jaya: Matahari Books.

Elizatul Nastaysah Kamaruddin & Mohd. Zariat Abdul Rani. (2017). Wanita Menurut Taklif: Satu Analisis terhadap watak Fatimah dalam cerpen “Perempuan Gusti” dan “Fatimah Kahwin” Karya Hamzah Hussin. MANU: Jurnal Penataran Penataran Ilmu dan Bahasa, 23-47.

Marcia K. Hermansen. (1996). The Conclusive Argument From God. Leiden: Library of Congress Cataloging–in–Publication Data.

Zainuddin Hj. Idris & Nik Hasan Nik Abdullah. (2015). Hujjat Allah Al-Balaghah Terjemahan dan Anotasi Juzuk I. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.

Internet

Abd. Aziz Itar. (14 Ogos 2006). Gubra Filem Terbaik FFM19. Utusan Online. Diakses daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2006&dt=0814&pub=Utusan_Malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_01.htm.

Faisal Tehrani. (28 April 2006). Gubra Yang Sesat Lagi Menyesatkan. Harakah Daily. Diakses daripada http://arkib.harakahdaily.net/arkibharakah/index.php/arkib/berita/lama/2006/4/2063/gubra-yang-sesat-lagi-menyesatkan.html.

Hafizan Mohd.(____). 10 Tahun Gubra: Humanisme Yasmin Ahmad & Kejahilan Pengkritik Filem Lokal. Diakses daripada https://stail.my/cerita/budaya/10-tahun-gubra-humanisme-yasmin-ahmad-kejahilan-pengkritik-filem-lokal/.

IMDB. Yasmin Ahmad. Diakses daripada https://www.imdb.com/name/nm1379108/awards?ref_=nm_awd.

Mesut Idriz. (21 April 2006). Gubra On Role Religion Can Play. The Star Online. Diakses daripada https://www.thestar.com.my/opinion/letters/2006/04/21/gubra-on-role-religion-can-play/

Mohammad Arif Nizam (26 April 2006). Fenomena Seni Belasah Yasmin Ahmad. Utusan Online. Diakses daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2006&dt=0426&pub=Utusan_Malaysia&sec=Hiburan&pg=hi_01.htm.

Mohamad Shaifulbahri. (___). A Very Gubra Dinner. Diakses daripada http://www.moviexclusive.com/article/gubra/gubra1.htm.

Othman Bin Mustafa. (5 Julai 2017). Kenyataan Media Ketua Pengarah

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Berkenaan Isu Anjing Peliharaan Dalam Facebook Nurhanizah Abdul Rahman. Diakses daripada http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media/1039-kenyataan-media-ketua-pengarah-jakim-berkenaan-isu-anjing-peliharaan-dalam-facebook-nurhanizah-abdul-rahman.

Yasmin Ahmad. Gubra. (2006). Malaysia: Nusanbakti Corporation Sdn. Bhd.

Published

2018-12-31

How to Cite

Tonya, N. A. ., Mohammad, Z. ., & Abdul Rani, M. Z. . (2018). Manifestasi Islam Dalam Filem “Gubra” Arahan Yasmin Ahmad: Satu Analisa Menurut Kerangka Taklif.: The Manifestations Of Islam In “Gubra” By Yasmin Ahmad: An Analysis Using The Framework of Taklif. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 5(2), 225-240. Retrieved from https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/63