[1]
Rosman, S.Z.R., Siti Rashidah Abd Razak, Siti Zaleha bt Ibrahim and Noraini bt Mohamad 2022. TERAPI TAUBAT DALAM MENANGANI DAMPAK KESIHATAN MENTAL COVID-19. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS). 9, 1 (May 2022), 76-85.