[1]
Shahabudin, M.F.R., Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Aminudin Basir @Ahmad, Muhammad Yosef Niteh and Syamim Zakwan Rosman 2023. Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS). 10, 1 (May 2023), 71-81.