(1)
Rosman, S. Z. R.; Siti Rashidah Abd Razak; Siti Zaleha bt Ibrahim; Noraini bt Mohamad. TERAPI TAUBAT DALAM MENANGANI DAMPAK KESIHATAN MENTAL COVID-19. jsass 2022, 9, 76-85.