(1)
Shahabudin, M. F. R.; Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah; Aminudin Basir @Ahmad; Muhammad Yosef Niteh; Syamim Zakwan Rosman. Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts. jsass 2023, 10, 71-81.