SHAHABUDIN, M. F. R.; MOHAMED FAIROOZ MOHAMED FATHILLAH; AMINUDIN BASIR @AHMAD; MUHAMMAD YOSEF NITEH; SYAMIM ZAKWAN ROSMAN. Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), v. 10, n. 1, p. 71-81, 30 May 2023.