Shahabudin, M. F. R., Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Aminudin Basir @Ahmad, Muhammad Yosef Niteh and Syamim Zakwan Rosman (2023) “Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts”, The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 10(1), pp. 71-81. Available at: https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/253 (Accessed: 4December2023).