[1]
Ayu Nor Azilah Mohamad, Mohamed Ali Haniffa, and Mohd Adib Akmal Ahmad Shatir, “Rukun Negara Medium Keharmonian Di Malaysia: Tinjauan Dalam Kalangan Para Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia: Rukun Negara As A Medium of Harmonization in Malaysia: A Survey Among Higher Learning Institution’s Students in Malaysia”, jsass, vol. 8, no. 2, pp. 17-31, Nov. 2021.