[1]
S. Z. R. Rosman, Siti Rashidah Abd Razak, Siti Zaleha bt Ibrahim, and Noraini bt Mohamad, “TERAPI TAUBAT DALAM MENANGANI DAMPAK KESIHATAN MENTAL COVID-19”, jsass, vol. 9, no. 1, pp. 76-85, May 2022.