[1]
N. A. Alit, Shumsudin Yabi, and Mohd Yusuf Ismail, “Aplikasi Tabayyun dalam Penerimaan Hadith dan Kepentingannya dalam Mengekang Penyebaran Hadith Palsu di Malaysia: Application of Tabayyun and Its Importance in Limiting the Spreading of Fabricated Hadis in Malaysia”, jsass, vol. 10, no. 1, pp. 120-132, May 2023.