[1]
M. F. R. Shahabudin, Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Aminudin Basir @Ahmad, Muhammad Yosef Niteh, and Syamim Zakwan Rosman, “Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts”, jsass, vol. 10, no. 1, pp. 71-81, May 2023.