Shahabudin, M. F. R., Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Aminudin Basir @Ahmad, Muhammad Yosef Niteh, and Syamim Zakwan Rosman. “Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts”. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), vol. 10, no. 1, May 2023, pp. 71-81, https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/253.