Shahabudin, Muhammad Fakhrur Razi, Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Aminudin Basir @Ahmad, Muhammad Yosef Niteh, and Syamim Zakwan Rosman. “Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah Dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts”. The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) 10, no. 1 (May 30, 2023): 71-81. Accessed December 4, 2023. https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/253.