1.
Rosman SZR, Siti Rashidah Abd Razak, Siti Zaleha bt Ibrahim, Noraini bt Mohamad. TERAPI TAUBAT DALAM MENANGANI DAMPAK KESIHATAN MENTAL COVID-19. jsass [Internet]. 2022May31 [cited 2023Dec.1];9(1):76-85. Available from: https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/208