1.
Shahabudin MFR, Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah, Aminudin Basir @Ahmad, Muhammad Yosef Niteh, Syamim Zakwan Rosman. Analisis Perbandingan Konsep Perkahwinan Ahli Sunnah Wal Jamaah dan Syiah: Comparative Analysis of ASWAJA and Shia Marriage Concepts. jsass [Internet]. 2023May30 [cited 2023Dec.4];10(1):71-8. Available from: https://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/253